Cymraeg

Sut rydym yn cyflwyno ein gwasanaethau yn y Gymraeg pan yn cyflawni busnes cyhoeddus yng Nghymru.

Rydym yn ymrwymo i sicrhau ein bod yn trin y Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal yn y gwasanaethau yr ydym yn ddarparu i’r cyhoedd yng Nghymru.

Fel corff cyhoeddus, mae’n ofynnol i ni gael cynllun sy’n nodi sut byddwn yn ymdrin a’r Gymraeg. Dyma ein cynllun, yr amserlen i gyrraedd y targedau sydd wedi eu cynnwys, ynghyd â’r cyhoeddiadau sydd ar gael yn y Gymraeg.

Darllenwch y cynllun

Amserlen a thargedau

How we provide our services in Welsh when conducting public business in Wales

We are committed to ensuring that we treat the Welsh and English languages on a basis of equality in the services we provide to the public in Wales.

As a public body, we must have a scheme setting out how we treat the Welsh language.  This is our scheme, our timetable for reaching our targets in it, and the publications we have available in Welsh.

Read the scheme

Targets and timetable

Annual report 2017/18

Annual report 2018/19

Annual report 2019/20

Annual report 2022/23

Adborth y cynllun

Ffurflen adborth cynllun

Cwynion yn erbyn y rheoleiddiwr​​​​​​

Page updates

: Information added Annual reports 2022/23.
: Document update Our Welsh Language Scheme – Implementation Plan
: Publication added Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2022/23
: Link changed Link removed
: Editorial amendment page update as part of website refresh
: Link added
: Link added Cynllun Iawndal Cynllun Pensiwn British Steel
: Link added Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol 2020/21
: Link changed Tudalennau gwe yn Gymraeg