Cysylltwch â Ni

Defnyddwyr (a phobl sy'n cynrychioli defnyddwyr)

Ffoniwch ni ar 0800 111 6768 (rhadffon) neu 0300 500 8082 o’r DU, neu +44 207 066 1000 o dramor. Galwadau sy’n defnyddio cyfnewid testun y genhedlaeth nesaf, ffoniwch ni ar (18001) 0207 066 1000. 

Rydym ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm a dydd Sadwrn 9am i 1pm. Byddwn ar agor ar Noswyl Nadolig (24 Rhagfyr) a Nos Galan (31 Rhagfyr) rhwng 8am a 12.30pm. Byddwn ar gau ar Ddydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan.

Os ydych wedi cysylltu â ni o’r blaen ynghylch pwnc neu fater, sicrhewch fod eich rhif cyfeirnod achos yn barod gennych i’w roi i ni.

Os ydych yn ceisio cyrraedd eich darparwr cynnyrch neu wasanaeth, ni fyddwn yn medru eich helpu chi. Gwiriwch eich dogfennau am rif cyswllt cywir y cwmni yr ydych yn ceisio’i gyrraedd.

Ymholiadau poblogaidd gan ddefnyddwyr    
Sut i wneud cwyn Dod o hyd i fanylion cwmni awdurdodedig  
Gweld a yw cwmni wedi’i awdurdodi Osgoi’r cwmnïau anawdurdodedig hyn  
Adrodd am sgam i ni Adrodd am delerau contract annheg i ni  
Taliadau anawdurdodedig: eich hawliau Gohebiaeth ffug gan yr FCA  

Ffurflen gysylltu

Gofynnwch gwestiwn i ni

Sgwrs ar y we i ddefnyddwyr

Nodwch: er mwyn cael mynediad i’r ffurflen gyswllt neu sgwrs ar y we o fis Gorffennaf 2017, byddwch angen fersiwn cyfredol neu ddiweddar o borwyr gwe megis Chrome, Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Safari, Firefox neu Opera.

Cwmnïau (yn cynnwys cwmnïau credyd defnyddwyr a phobl sy’n cynrychioli cwmni)

Ffoniwch ni ar 0300 500 0597 o’r DU, neu +44 207 066 1000 o dramor. Rydym ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9am i 5pm, a dydd Iau 9:45am i 5pm. Byddwn ar agor ar Noswyl Nadolig (24 Rhagfyr) a Nos Galan (31 Rhagfyr) rhwng 9am a 12.30pm. Ar 27 Rhagfyr, byddwn ar agor rhwng 9an a 5pm. Byddwn ar gau ar Ddydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan.

Os ydych wedi cysylltu â ni o’r blaen ynghylch pwnc neu fater, sicrhewch fod eich rhif cyfeirnod achos yn barod gennych i’w roi i ni. Os oes gennych rif cyfeirnod cwmni, sicrhewch fod hwnnw wrth law hefyd.

Am ymholiadau systemau neu geisiadau, ffoniwch ni yn ystod ein horiau agor oherwydd mae’n bosib y bydd yn rhaid i ni eich dilysu chi.

 

Ymholiadau poblogaidd gan gwmnïau  
Cael mynediad i Connect Cyflwyno eich ffurflenni
Awdurdodi Cynrychiolydd penodedig ​​​​​​​
MiFID II ​​​​​​​ PSD2
IDD Credyd defnyddwyr

 

Cwmnïau sydd wedi’u rheoleiddio ar Connect

Cysylltwch â ni ar Connect

Ffurflen gyswllt i gwmnïau nad ydynt wedi’u rheoleiddio

Gofynnwch gwestiwn i ni

Gall cwmnïau gysylltu â ni ar e-bost ar [email protected]

Nodwch: er mwyn cael mynediad i ffurflen gyswllt neu sgwrs ar y we, a rhai systemau’r FCA megis Connect, o fis Gorffennaf 2017, byddwch angen fersiwn cyfredol neu ddiweddar o borwyr gwe megis Chrome, Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Safari, Firefox neu Opera.

Gwybodaeth gyswllt arall

Prif Swyddfa: 12 Endeavour Square, Llundain, E20 1JN. Darganfyddwch sut i ddod o hyd i ni.
Switsfwrdd: +44 (0)20 7066 1000 
Rhif cwmni 01920623

Cysylltiadau rheoleiddio rhyngwladol

  • Ymholiadau rhyngwladol am achosion gorfodaeth
  • Ymholiadau rhyngwladol am faterion goruchwylio