Cysylltwch â Ni

Defnyddwyr (a phobl sy'n cynrychioli defnyddwyr)

Defnyddwyr (a phobl sy'n cynrychioli defnyddwyr)

Ffoniwch ni ar 0800 111 6768 (rhadffôn) neu 0300 500 8082 o’r DU, neu +44 207 066 1000 o dramor. Rydym ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm a dydd Sadwrn 9am i 1pm.

Os ydych chi wedi cysylltu â ni yn y gorffennol am bwnc neu fater, gwnewch yn siŵr fod cyfeirnod eich achos wrth law i’w roi i ni.

Os ydych yn ceisio cyrraedd eich darparwr gwasanaeth neu gynnyrch, ni fyddwn yn gallu eich helpu. Gwiriwch eich dogfennau am rif cyswllt cywir y cwmni rydych chi’n ceisio cael gafael arno.

Gall defnyddwyr hefyd anfon e-bost atom ar [email protected].

Cwmnïau (gan gynnwys cwmnïau credyd defnyddwyr a phobl sy'n cynrychioli cwmni)

Ffoniwch ni ar 0300 500 0597o’r DU, neu +44 207 066 1000 o dramor. Rydym ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9am i 5pm, a dydd Iau 9:45am i 5pm.

Ar gyfer ymholiadau systemau neu raglenni, dylech ein ffonio gan ei bod hi’n bosibl y bydd rhaid i ni gadarnhau pwy ydych chi.

Os ydych chi wedi cysylltu â ni yn y gorffennol am bwnc neu fater, byddwch yn barod i roi cyfeirnod eich achos i ni os gwelwch yn dda. Os oes gennych gyfeirnod cwmni, dylech sicrhau fod hwn gennych wrth law hefyd.

Gall cwmnïau hefyd anfon e-bost atom ar [email protected].

Gwybodaeth gyswllt arall

Prif Swyddfa: 25 The North Colonnade, Llundain E14 5HS. Darganfod sut i ddod o hyd i ni.
Switsfwrdd: + 44 (0) 20 7066 1000 
Rhif cwmni 01920623

Cysylltiadau rheoleiddwyr rhyngwladol