Rhestr Rhybuddion FCA o gwmnïau anawdurdodedig

Edrychwch ar ein Rhestr Rhybuddion i ddod o hyd i fanylion cwmnïau ac unigolion anawdurdodedig yr ydym yn ymwybodol ohonynt, sydd yn gweithredu heb ganiatâd yn y DU.

First published: 20/03/2023 Last updated: 18/10/2023 See all updates

Mae’n rhaid i’r rhan fwyaf o gwmnïau ariannol yn y DU gael eu hawdurdodi neu eu cofrestru trwy ein gwasanaeth ni. Yn anffodus, mae nifer o gwmnïau sy’n dal i weithio heb ein hawdurdod.

Gwiriwch ein Cofrestr Gwasanaethau Ariannol i ddarganfod os yw’r cwmni wedi eu awdurdodi. Os nad ydych yn gallu dod o hyd i gwmni ar y Gofrestr cysylltwch gyda’n Llinell Gymorth Defnyddwyr ar 0800 111 6768.

 

Gwnewch yn siŵr eich bod yn delio â chwmnïau awdurdodedig yn unig. Os byddwch yn delio â chwmni anawdurdodedig, ni fyddwch yn cael eich diogelu gan Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol na’r Cynllun Digolledu Gwasanaethau Ariannol (FSCS) os ydych yn cael trafferthion.

Chwiliwch ar y Rhestr Rybuddion

Mae ein Rhestr Rybudd yn dangos y cwmnïau yr ydym yn pryderu eu bod yn gweithredu heb ein caniatâd.

Rydym yn ychwanegu cwmnïau at y rhestr hon cyn gynted â phosibl. Ond nad yw cwmni ar y rhestr, efallai ei fod yn dal heb awdurdod neu fod yn sgam. Mae cwmnïau anawdurdodedig yn aml yn newid eu henwau, ac efallai nad ydym yn ymwybodol o hyn eto.

I ddefnyddio’r rhestr, gallwch:

  • Chwiliwch am gwmni anawdurdodedig gan ddefnyddio’r bar chwilio
  • Hidlo canlyniadau yn ôl llythyren gyntaf y cwmni
  • Cliciwch ar y golofn ‘Enw’ i drefnu’r cwmnïau o A i Z

Os ydych yn ymwneud â chwmni tramor, gwiriwch y rhestr o rybuddion gan reoleiddwyr tramor.

Tanysgrifiwch i RSS i dderbyn diweddariadau cyson

 News Warning Feed RSSFfrwd rhybuddion RSS

Displaying 1 - 25 of 12732
Name Date added Date updated
ARIES TRADES (new)
EFB LOANS (new)
Connexar Capital (updated)
FXOPTIMA (new)
PINNACLE FX TRADES (new)
BTRADES (new)
PORTALFXSIGN (new)
CRYPTOPROFIT.WIN (new)
TRUSTOPTIONFX (new)
EASYPIPS AUTO-TECHFX / EASYPIPSAUTOTECHFX.LTD (new)
CRYPTO-CROWN.COM (new)
DIGITALDAILYRETURN (new)
ELEMENTARYCOINFX (new)
EMERALD-DOT / EMERALD-DOT.NET (new)
Chartered Trading Standards Institute (clone of genuine entity) (updated)
METRON-INVESTMENT.LTD / METRONINVESTMENT (new)
SAFETRADE.ICU / SAFE TRADE ICU (updated)
MONIXMINNER INVESTMENT SOLUTION (new)
PROACTIVETRADELIVE (new)
IRS / irsinvest.com / irstrategies.net (Clone of FCA Authorised Firm) (updated)
Sky Trading Fx (new)
ECFXT (new)
Park Financial Consulting Ltd (https://parkfinancialconsulting.com/) (new)
PREMIUM GLOBAL (new)
Grow Capital Organisation/GrowCapital (new)

Sut i amddiffyn eich hun

Byddwch yn wyliadwrus o sgamwyr sydd yn ceisio dweud eu bod yn rhan o gwmnïau awdurdodedig. Gall rhain fod yn gwmnïau clôn (fersiwn ffug o gwmni dilys). Os oes gwasanaethau ariannol yn gwneud galwad annisgwyl i chi, ffoniwch nhw yn ôl gan ddefnyddio’r rhif ar y Gofrestr Gwasanaethau Ariannol bob amser.

Os ydych yn meddwl eich bod wedi cael eich targedu gan sgam, rhowch wybod i ni ar-lein. Rydym yn ymchwilio i bob adroddiad yr ydym yn eu dderbyn, ac fe allai hefyd helpu i amddiffyn eraill rhag twyllwyr.

Dewch i ddysgu mwy am sut i amddiffyn eich hun rhag sgamiau.

Page updates

: Editorial amendment Small changes under 'Chwiliwch ar y Rhestr Rybuddion'