Ffurflen gwyno

Cwblhewch bob un o'r blychau isod (mae'r rhai a nodir â seren yn orfodol). Er mwyn cyflwyno eich ffurflen wedi'i chwblhau, defnyddiwch y botwm ar waelod y ffurflen hon.

Unwaith eich bod wedi cyflwyno eich ffurflen, byddwch yn cael cydnabyddiaeth ar y sgrin ac, os ydych wedi rhoi eich cyfeiriad e-bost ar eich ffurflen, cewch neges gydnabod awtomataidd gyda chopi o'ch cyflwyniad.

 
1 Start 2 Eich manylion 3 Os ydych yn unigolyn cymeradwy neu'n gwmni awdurdodedig 4 Eich cwyn 5 Complete