Ffurflen gwyno

Cwblhewch bob un o'r blychau isod (mae'r rhai a nodir â seren yn orfodol). Er mwyn cyflwyno eich ffurflen wedi'i chwblhau, defnyddiwch y botwm ar waelod y ffurflen hon.

Unwaith eich bod wedi cyflwyno eich ffurflen, byddwch yn cael cydnabyddiaeth ar y sgrin ac, os ydych wedi rhoi eich cyfeiriad e-bost ar eich ffurflen, cewch neges gydnabod awtomataidd gyda chopi o'ch cyflwyniad.

  • 1 Current: Start
  • 2 Eich manylion
  • 3 Os ydych yn unigolyn cymeradwy neu'n gwmni awdurdodedig
  • 4 Eich cwyn
  • 5 Complete