Zezwolenie na dzialalność finansową

Sprawdź, czy: twoja firma powinna uzyskać zezwolenia na dzialalność finansową  lub podlegać rejestracji przez FCA, zapoznaj sie z naszymi  formularzami by uzyskać zezwolenie oraz zapoznaj sie z wymaganymi opłatami.

Zgodnie z Ustawą o Usługach i Rynkach Finansowych (ang. FSMA) każda firma lub osoba fizyczna prowadzące działalność finansową w Wielkiej Brytanii (również obejmuje firmy podlegające skonsolidowanemu nadzorowi finansowemu przez FCA i PRA), oprócz firm posiadających stosowne zwolnienie,musi uzyskać odpowiednie zezwolenie na dzialalność lub rejestracje.

Użyj skrotów by uzyskac informacje na temat zezwoleń dla​​​​: firm udzielających kredytów konsumpcyjnychinstytucje świadczące usługi płatnicze, firm udzielających usługi pieniądza elektronicznego oraz przedsiębiorstwa e-pieniężne oraz towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych.

Firmy nadzorowane przez FCA

Firmy podlegające nadzorowi finansowemu sprawowanemu przez FCA przechodzą czteroetapowy proces obsługi wniosku o udzielenie zezwolenia.

Firmy podlegające skonsolidowanemu nadzorowi finansowemu

Niektóre firmy, w tym banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i zakłady ubezpieczeń, podlegają skonsolidowanemu nadzorowi finansowemu sprawowanemu przez FCA w zakresie sposobu prowadzenia działalności finansowej oraz przez Urząd ds. Nadzoru Ostrożnościowego (PRA) w zakresie przestrzegania odpowiednich wymogów ostrożnościowych.

Firmy pod skonsolidowanym nadzorem finansowym powinny złożyć​​​​​ wniosek o zezwolenie do PRA, głównego organu skonsolidowanego nadzoru finansowego. W celu zapewnienia skutecznosci nadzoru skonsolidowanego PRA współpracuje z FCA co oznacza że oba organy rozpatrzą wniosek o zezwolenie w odniesienui do pewnych kryteriów nadzoru finansowego. Następnieoba organy zorganizuja serię spotkań z firmaby omówić plany i postępy firmy przedstawione we wniosku.

Aczkolwiek PRA podejmuje ostateczną decyzję w sprawie wniosku o zezwolenie na dzialalność finansową zlożonego przez firmę  podlegajacą  skonsolidowanemu nadzorowi, lecz może udzielić zezwolenia jedynie za zgodą FCA.

Więcej informacji na temat zezwoleń:

Rejestracja z FCA​​​​​​​

Od niektórych firm jest  jedynie wymagana rejestracja zamiast zezwolenia. Oznacza to zazwyczaj, że prowadzą one dzialaność finansową  o niższym stopniu ryzyka, w związku z czym nie wymagamy tak wielu szczegółowych informacji o ich działalności finansowej bądź nie musimy chronić środków otrzymywanych od klientów w ramach usług płatniczych oferowanych przez te firmy.

Do rejestrowanych firm lub towarzystw należą:

niektórzy dostawcy usług płatniczych
instytucje e-pieniężne
niektóre towarzystwa przyjaźni i zarejestrowane towarzystwa (towarzystwa spółdzielców, towarzystwa społeczne oraz towarzystwa wcześniej określane jako kasy przemysłowe i zapomogowe)
kluby robotnicze.

Zwolnienie z obowiazku rejestracji/zezwolenia na dzialaność finansową​​​​​​​

Niektóre rodzaje firm i osób fizycznych nie wymagają zezwolenia/rejestracji Należą do nich:​​​​​​​

wyznaczeni przedstawiciele (agenci działający na rzecz uprawnionej firmy)
praktyki specjalistyczne – takie jak adwokaci, księgowi lub aktuariusze – prowadzące działalność wymagającą  nadzoru finansowego jednocześnie ze swoją  główną  działalnością uslugową
władze lokalne lub pewne grupy mieszkaniowe prowadzące działalność w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego lub kredytów hipotecznych.​​​​​​​

Pewne dzialalności finansowe spełniające pewne warunki, ktore skutkują uznaniem działalności nadzorowanej za działalność nie nadzorowaną, nie musza ubegać sie o rejestracje/zezwolenie na dzialalność od FCA​​​​​​​.

Do tych firm należą:​​​​​​​

firmy przedstawiające uslugi finansowe w imeniu firmy nadzorowanej
firmy zagraniczne

Upoważnieni przedstawiciele firm nadzorowanych

Firma posidające zezwolenie na dzialaność, zwana zleceniodawcą, może upełnomocnić inną  osobę  lub firmę do dokonywania czynności agencyjnych.fZleceniodawca jest odpowiedzialny za nadzór nad dzialalnością agencyjną upoważnionego przedstawiciela.

Więcej informacji na temat: ​​​​​​​współpraca pomiędzy zleceniodawcą i upoważnionym przedstawicielem.

Uprawnione Fundusze Investycyjne​​​​​​​

Fundusz Investycyjny z zezwoleniem na dzialanośćmusi mieć siedzibę w Wielkiej Brytanii i posiadać jedną z poniższych form prawnych:​​​​​​​

uprawniony fundusz umowny (ACS)
uprawniony fundusz powierniczy (AUT)
fundusz inwestycyjny o zmiennym kapitale (ICVC)

Więcej informacji na temat: uprawnione i uznawane fundusze​