Skarga na nas, PRA lub Bank Anglii (organy nadzoru)

Dowiedz się, jak wnieść skargę na organy nadzoru i jak rozpatrujemy skargi.

Organy nadzoru nie mogą rozpatrywać skarg na firmy, które nadzorujemy. W przypadku zamiaru złożenia skargi na firmę w pierwszej kolejności należy ją złożyć do firmy, której skarga dotyczy. W razie niezadowolenia podmiotu składającego skargę z wyniku postępowania skargę można złożyć do Biura Rzecznika Finansowego.

Definicja skargi na organy nadzoru znajduje się w dokumencie System rozpatrywania skarg (PDF).

Definicja wskazuje również, jakiego rodzaju skarg nie rozpatrujemy. Nie rozpatrujemy między innymi:

  • skarg dotyczących naszych zasad lub wytycznych 
  • skarg dotyczących firm, które nadzorujemy 
  • skarg dotyczących działań lub zaniechań Biura Rzecznika Finansowego, Programu Odszkodowań Służb Finansowych (Financial Services Compensation Scheme) lub Służb Doradztwa Finansowego (Money Advice Service) 

Jak złożyć skargę

W celu złożenia skargi można się z nami skontaktować na kilka sposobów. Dostępne opcje to:

Należy skorzystać z jednej z tych opcji, aby skontaktować się najpierw z Urzędem Nadzoru Finansowego, nawet jeśli skarga dotyczy PRA lub Banku Anglii.

Rozpatrywanie skarg

Skargi pomagają nam uczyć się na błędach i poprawiać wyniki. Traktujemy je poważnie i staramy się je rozpatrywać szybko i bezstronnie, traktując osoby wnoszące skargi uprzejmie i ze zrozumieniem.

Przyjęcie skargi potwierdzimy w ciągu 5 dni roboczych. Skarga następnie podlega ocenie, a jeśli nie możemy przeprowadzić dochodzenia w jej sprawie, w ciągu 4 tygodni informujemy o tym osobę składającą skargę, podając przyczyny takiej decyzji.

Jeśli zdecydujemy się zbadać skargę, możemy uznać, że lepiej będzie przekazać ją do naszego obszaru działalności, który jest z nią najściślej związany. Możemy też postanowić, że nasz zespół ds. skarg przeprowadzi własne dochodzenie. Będziemy na bieżąco informować o postępach w zakresie realizacji dochodzenia.

Jeśli uznamy skargę za uzasadnioną, wystosujemy przeprosiny, a w stosownych przypadkach wyjaśnimy, w jaki sposób zamierzamy rozwiązać problem lub zapobiec ponownemu jego wystąpieniu. W zależności od sytuacji możemy w geście dobrej woli zaoferować zadośćuczynienie finansowe za wszelkie niedogodności.

Jeśli nasza odpowiedź na skargę nie jest satysfakcjonująca

Jeśli skarga została rozpatrzona przez związany z nią obszar działalności, a nasze działania nie są satysfakcjonujące, można skierować ją do zespołu ds. skarg.

Jeśli odpowiedź zespołu ds. skarg lub sposób rozpatrywania skargi nie są satysfakcjonujące, można przekazać ją do komisarza ds. skarg. Zazwyczaj należy to zrobić w ciągu trzech miesięcy od podjęcia przez zespół ds. skarg ostatecznej decyzji.

Korzystanie z danych

Osoby zgłaszające skargę pocztą elektroniczną, telefonicznie lub za pomocą formularza skargi są proszone o podanie danych osobistych, takich jak imię, nazwisko i adres e-mail. Ułatwi nam to odpowiedź na skargę i identyfikację osoby, która ją wniosła, jeśli nawiąże z nami ponowny kontakt. Zarejestrujemy także wszelkie inne dane osobowe osoby zgłaszającej skargę oraz innych osób podawane nam podczas procesu rozpatrywania skargi.

System rozpatrywania skarg jest stosowany wspólnie przez FCA, PRA i Bank Anglii. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy dane osobowe oraz z kim należy się skontaktować w razie wątpliwości w tym zakresie, zapoznaj się z naszymi zasadami dotyczącymi ochrony prywatności: Zasady ochrony prywatności obowiązujące w FCA oraz zasady ochrony prywatności obowiązujące w Banku Anglii (dostępne w jego witrynie).