Nadzór

Dowiedz się więcej o naszym podejściu do nadzorowania firm.

W naszym Oświadczeniu dotyczącym podejścia do nadzoru i informacji zwrotnych wyjaśniamy cel naszego nadzoru nad firmami i osobami fizycznymi, a także nasze podejście do niego i to, jaką przynosi wartość publiczną.

Określa ono:

  • naszą rolę w kreowaniu uczciwych rynków
  • powody i sposoby priorytetowego traktowania naszej pracy nadzorczej
  • praktyczne sposoby nadzorowania podlegających nam firm i osób fizycznych

Dowiedz się o naszym podejściu do nadzoru.

Dlaczego zajmujemy się nadzorem

Nadzór definiujemy jako ciągłą obserwację firm i osób fizycznych kontrolujących firmy w celu zmniejszenia rzeczywistych i potencjalnych szkód ponoszonych przez konsumentów i rynek.

Oceniamy nadzorowane przez nas firmy i osoby fizyczne, odnosząc się do ram wytyczonych przez przepisy i zasady określające minimalne standardy postępowania. Firmy podlegające naszemu nadzorowi i zatrudnione przez nie osoby są odpowiedzialne za zapewnienie działania w zgodzie z naszymi przepisami i zasadami.  Oczekujemy od firm i ich pracowników spełniania tych standardów oraz pociągamy do odpowiedzialności tych, którzy je naruszają.  

W naszej pracy nadzorczej kierujemy się perspektywicznym i strategicznym podejściem. Obejmuje ono zarówno obserwację zachowania poszczególnych firm, jak i szersze spojrzenie na ewolucję rynków detalicznych i hurtowych. Aby nadzór był skuteczny, niezbędne nam jest dogłębne zrozumienie modeli biznesowych i strategii firm podlegających naszemu nadzorowi.

Wiemy również, że kultura firm kształtuje efekty ich zachowań odczuwane przez konsumentów i rynki. Dlatego też naszym celem jest ocena czynników decydujących o kulturze firmy i zajęcie się nimi. Obejmuje to analizę czynników takich jak kierownictwo, cel, nadzór oraz podejście do zarządzania pracownikami i nagradzania ich.

Nadzorujemy około 59 000 firm obsługujących klientów detalicznych i hurtowych, a także użytkowników wielu największych i najbardziej znaczących rynków światowych. Firmy te różnią się znacznie pod względem wielkości, złożoności i ryzyka wystąpienia szkody dla konsumentów i integralności rynku. Aby jak najlepiej wykorzystać nasze zasoby i zapewnić jak największą wartość publiczną, stosujemy proporcjonalne podejście do nadzorowania firm.

Korzystamy z informacji z szerokiego zakresu źródeł — w tym z opinii konsumentów i organizacji konsumenckich, danych pozyskiwanych od firm i ich stowarzyszeń handlowych oraz informacji współdzielonych z innymi organizacjami regulacyjnymi, a także otrzymanymi od parlamentarzystów i osób zgłaszających przypadki naruszeń. Umożliwia nam to szybkie zidentyfikowanie problemu i w razie potrzeby niezwłoczną interwencję w celu zapobiegnięcia szkodom ponoszonym przez konsumentów lub rynki.