Rejestr usług finansowych

Rejestr usług finansowych jest publicznym rejestrem firm, osób fizycznych i innych podmiotów, które podlegają lub podlegały nadzorowi regulacyjnemu sprawowanemu przez PRA i/lub FCA. 

Jak korzystać z Rejestru

Rejestr można przeszukiwać w celu uzyskania informacji na temat firm, osoby fizycznej lub produktu z zakresu usług finansowych, wprowadzając nazwę, nazwisko, numer referencyjny (FRN) lub kod pocztowy. Z rejestru mozna także uzyskac informacje na temat pewnych giełd inwestycyjnych.

Rejestr pozwala na uzyskanie informacji werefikujących czy firma z ktorą obecnie współpracujesz lub planujesz współpracować uzyskała zezwolenie na dzialalność bądź rejestrację wydaną przez Urząd ds. Nadzoru Ostrożnościowego (PRA) i/lub FCA lub czy jest zwolnione z obowiązku rejestracji. Z Rejestru rownież mozesz dowiedzieć sie czy firma posiada tymczasowe uprawnienia na udzielanie kredytów konsumenckich.

Rejestr rowniez umożliwia uzyskanie następujących informacji werifikujacych:

Rejestr także umożliwia uzyskanie informacji o osobach fizycznych, które są pracownikamiuprawnionychfirm i wykonują pewne ważne obowiązki, na których realizację musialy uzyskac uprawniena od FCA.

Przeszukiwanie rejestru

Nieuprawnione firmy

Firmy, co do których zgłoszono nam informację, że bez należytego zezwolenia, oferują produkty lub usługi które wymagają naszego nadzoru– lub świadomie prowadzą działalność noszącą znamiona oszustwa – obecnie figurują w Rejestrze wraz z odpowiednim ostrzeżeniem.

Rejestr takze pozwala na uzyskanie pewnych informacji dotyczących firm nie posiadających zezwolenia na dzialalność finansową. Rejestr zawiera informacje rozpowszechniane przez te firmy i także ostrzega jeżeli firmy podają się za firmy nadzorowane przez FCA.

Współpraca z firma (lub osobą fizyczną) która nie jest objęta nadzorem FCA może skutkować brakiem ochrony przez Rzecznika Finansowego lub FSCS.

Pobieranie wyciągów z danych Rejestru

Aby użyćzestaw danych z Rejestru należy wykupić regularną subskrypcję lub jednorazowy zestaw danych. Oferujemy dane na CD lub w formatach internetowych.

Więcej o usłudze wyciągów z danych.

Dodatkowe informacje

Obecne formy nadzoru dotyczące rejestru usług finansowych zawarto w Ustawie o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 r. (ang. FSMA); Rozporządzenie z 2007 r. o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy; Rozporządzenie z 2009 r. w sprawie Usług Płatniczych oraz Rozporządzenieh z 2011 r. w sprawie Pieniądza Elektronicznego.

W razie problemów lub pytań dotyczących korzystania z Rejestru prosimy o kontakt z nami. Firmy nadzorowane przez FCA mogą również wysłać e-mail do odpowiedniego zespołu w FCA.