Rejestr Usług Finansowych

Rejestr Usług Finansowych jest publicznym rejestrem firm, osób fizycznych i innych podmiotów, które podlegają lub podlegały nadzorowi regulacyjnemu Urzędu Nadzoru Ostrożnościowego (PRA) i/lub Urzędu Nadzoru Finansowego (FCA).

Jak korzystać z rejestru

Rejestr można przeszukiwać w celu uzyskania informacji na temat firmy, osoby fizycznej lub produktu z zakresu usług finansowych, wprowadzając nazwę, nazwisko, numer referencyjny (FRN) lub kod pocztowy. Można również wyszukiwać niektóre giełdy inwestycyjne.

W rejestrze znajdują się informacje na temat tego, czy firma, z której usług korzystasz lub planujesz korzystać, uzyskała zezwolenie Urzędu Nadzoru Ostrożnościowego (PRA) i/lub Urzędu Nadzoru Finansowego (FCA) lub została przez nie zarejestrowana bądź zwolniona z obowiązku rejestracji. Można również sprawdzić, czy firma udzielająca kredytów konsumenckim uzyskała na to tymczasowe zezwolenie.

Inne informacje, które można znaleźć w rejestrze, to:

  • główne dane kontaktowe, nazwy handlowe, zezwolenia i inne podstawowe informacje
  • „status” firmy lub osoby fizycznej, na przykład informacje o tym, czy dane przedsiębiorstwo uzyskało zezwolenie lub zostało zatwierdzone
  • zakres nadzorowanej działalności prowadzonej przez firmę i udzielone jej zezwolenia na prowadzenie tej działalności

W rejestrze można również wyszukiwać osoby fizyczne pracujące w firmach, którym udzielono zezwolenia, i wykonujące istotne „zatwierdzone” przez nas zadania.

Wyszukaj w rejestrze

Firmy, którym nie udzielono zezwolenia

Firmy, które według zgłoszonych nam informacji świadczą usługi lub sprzedają produkty podlegające regulacjom bez odpowiedniego zezwolenia bądź świadomie popełniają oszustwa, są obecnie uwzględniane w rejestrze wraz z wyraźnymi ostrzeżeniami.

Inne informacje na temat firm, którym nie udzielono zezwolenia, to między innymi podane przez nie inne dane oraz wzmianka, czy niezgodnie z prawdą twierdzą, że pochodzą one od prawdziwej firmy posiadającej zezwolenie.

Współpraca z firmą (lub osobą fizyczną), która nie jest objęta nadzorem, może skutkować brakiem ochrony przez Biuro Rzecznika Finansowego i program FSCS.

Uzyskiwanie wyciągów danych

Aby skorzystać z danych w rejestrze, można wykupić regularną subskrypcję lub pojedynczy fragment danych. Oferujemy dane w postaci dysków CD i w formatach internetowych.

Dowiedz się więcej o naszej usłudze wyciągów danych.

Obsługiwane przeglądarki internetowe

Do uzyskania dostępu do Rejestru Usług Finansowych od marca 2018 roku wymagana jest aktualna lub najnowsza wersja przeglądarki. Obsługiwane przeglądarki:

Dodatkowe informacje

Jurysdykcja regulacyjna Rejestru Usług Finansowych podlega ustawie o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. (FSMA), rozporządzeniu w sprawie usług płatniczych z 2009 r., rozporządzeniom w sprawie pieniądza elektronicznego z 2011 r. i rozporządzeniom w sprawie prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i przekazów pieniężnych (informacje o zleceniodawcy) z 2017 r.

W razie problemów lub pytań związanych z korzystaniem z rejestru skontaktuj się z nami. Użytkownicy z branży mogą również wysłać wiadomość e-mail do zespołu ds. rejestru.