Other languages: disclaimer

Read our most popular pages in Arabic, French, Polish, Spanish and Welsh. Translating these pages is a new initiative for the FCA and we're keen to receive your feedback - please fill out the form at the bottom of the page.  

We try to ensure that the information on this site is correct, but we do not give any express or implied warranty as to its accuracy. We do not accept liability for any error or omission.

The definitive version of an FCA publication other than the Handbook is the original, printed one. The definitive version of Handbook text at any particular time is the version contained in the instruments (including amending instruments) published on the FCA website.

Read our full disclaimer

Cymraeg

Rydym yn ceisio sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir, ond nid ydym yn rhoi gwarant o unrhyw fath, naill ai'n ddatganedig neu'n ymhlyg, o ran ei chywirdeb. Nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw wall na hepgoriad.

Y fersiwn print gwreiddiol yw fersiwn diffiniol unrhyw gyhoeddiad gan yr FCA ac eithrio'r Llawlyfr. Y fersiwn a geir yn yr offerynnau (gan gynnwys offerynnau diwygio) a gyhoeddwyd ar wefan yr FCA yw fersiwn diffiniol testun y Llawlyfr ar unrhyw adeg.

Darllenwch ein hymwadiad llawn.​

Arabic

Read the disclaimer in Arabic.

Español

Tratamos de asegurarnos de que la información publicada en este sitio web sea correcta, pero no garantizamos su exactitud ni expresa ni implícitamente. No aceptamos responsabilidad por ningún error u omisión.

La versión definitiva de cualquier publicación de la FCA, salvo el Handbook (Manual), es la original impresa. La versión definitiva del texto del Manual en cualquier momento dado es la versión contenida en los instrumentos (incluidos los instrumentos de modificación) publicados en el sitio web de la FCA.

Lea nuestro aviso completo.

Française

Nous nous efforçons de garantir l’exactitude des informations communiquées sur ce site. Cependant, nous ne donnons aucune garantie, expresse ou implicite, quant à son exactitude. Nous déclinons toute responsabilité en cas d’erreur ou d’omission.

La version définitive de toute publication de la FCA autre que le Manuel est la version originale imprimée. La version définitive du texte du Manuel à tout moment est celle contenue dans les documents (y compris les documents de révision) publiés sur le site Internet de la FCA.

Lire l’intégralité notre avertissement.

język polski

Staramy się zapewnić, że informacje na stronie są poprawne, jednak nie udzielamy żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji co do ich dokładności. Nie przyjmujemy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia.

Ostateczną wersję publikacji FCA innej niż Przewodnik stanowi oryginalny dokument drukowany. Ostateczną wersję Przewodnika zawsze stanowi wersja zawarta w dokumentach (w tym zmianach) opublikowanych na stronie internetowej FCA.

Proszę zapoznać się z pełnym brzmieniem Klauzuli o wyłączeniu odpowiedzialności.