Ochrona konsumentów

Dowiedz się, w jaki sposób chronimy konsumentów, aby nie ponosili szkód powodowanych przez nieodpowiednie postępowanie w branży usług finansowych.

Od kont bankowych po kredyty hipoteczne, karty kredytowe, pożyczki, oszczędności i emerytury. Praktycznie każdy dorosły w Wielkiej Brytanii korzysta z usług finansowych. W związku z tym jednym z naszych celów jest zapewnienie wszystkim konsumentom odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. 

Pracujemy na rzecz ochrony konsumentów na wiele różnych sposobów. Nasze działania mają na celu zapewnienie, by firmy kierowały się dobrem klientów, oferowały im odpowiednie produkty i usługi oraz przedkładały ich bezpieczeństwo nad własne korzyści i zyski.

Sprawdzamy, które firmy i osoby fizyczne są w stanie wejść na rynki finansowe, upewniając się, że spełniają nasze standardy, zanim otrzymają zezwolenie.

Kontrolujemy metody pracy firm i możemy powstrzymać te z nich, które nie spełniają naszych standardów, przed prowadzeniem nadzorowanej przez nas działalności.

Interweniujemy w przypadku każdej firmy naruszającej nasze zasady. Może to oznaczać nałożenie kar, wydanie zakazu prowadzenia obrotu lub zagwarantowanie zadośćuczynienia konsumentom. Dbamy również o to, żeby konsumentom dostarczane były we właściwy sposób wszystkie potrzebne informacje, które umożliwią im podejmowanie najlepszych decyzji.

Nasze działania prewencyjne obejmują kampanię ScamSmart skierowaną do osób najbardziej narażonych na ryzyko oszustw inwestycyjnych. Zapewniane przez nią narzędzia pomagają inwestorom aktywnie sprawdzać oferowane im nagle inwestycje. Zachęcamy również konsumentów do zgłaszania się do nas w przypadku zaobserwowania potencjalnie szkodliwych lub nieodpowiednich zachowań. Współpracujemy też z siecią organizacji konsumenckich w celu zwiększenia świadomości na temat naszych kampanii i naszej misji, a także informowania o naszym podejściu do regulacji.

Ochrona konsumentów pomaga także we wspieraniu zdrowej konkurencji i integralności systemu finansowego. Konsumenci muszą wiedzieć, że mogą zaufać firmom, z których usług korzystają, oraz że są chronieni, jeśli coś pójdzie nie tak. Zyskują dzięki temu pewność, aby podejmować decyzje i zmieniać dostawców produktów. W efekcie firmy otrzymują silne bodźce skłaniające je do odpowiedniego traktowania konsumentów i motywację do rozwijania działalności z zachowaniem dbałości o usługi, jakość, ceny i innowacyjność. Dowiedz się więcej o tym, jak wspieramy konkurencję.