Jak zlożyc zażalenie

Jeżeli jesteś  niezadowolony z produktów lub usług finansowych możesz zlożyć zażalenie. Żeby zlożyć zażalenie, proszę postępować zgodnie z czteroetapową procedurą omówioną poniżej. 

Nie rozpatrujemy skarg osób fizycznych. Natomiast firmy finansowe, których działalność nadzorujemy, muszą posiadać procedurę rozstrzygania sporów z klientami i mają obowiązek odpowiadać na zażalenia w ustalonych terminach.

Żeby ułatwić cały proces składania zażaleń proszę postępować zgodnie z czteroetapową procedurą omówioną poniżej:

Etap 1: Skontakuj sie bezpośrednio z firmą

Skontaktuj sie z firmą  jak najszybciej od zaistniałego zdarzenia, aby dać firmie szansę na rozwiązanie problemu. Doradzamy aby nawiązac z firmą kontakt pisemny i aby wyjaśnić co sie wydarzylo i czego sie oczekuje. Doradzamy aby zachowacdowod tego kontaktu.

Firma ma osiem tygodni na udzielenie pisemnej odpowiedzi powiadamiajacej , poszkodowanego czy zażalenie zostało uznane za uzasadnione lub o przyczynach opóźnienia.

Firmy są również zobowiązane dopisemnej odpowiedzi celem potwierdzenia, że otrzymały zażalenie. Zanim skontaktujesz sie z Rzecznikiem Finansowym, opcja opisana w Etapie 3, zawsze upewnij sie ze otrzymałeś ostateczną odpowiedź od firmy i ze osiem tygodniu uplyneło od li zlożenia zażalenie do firmy. 

Etap 2: Złoz skargę  osobiście

Istnieje wiele firm, które oferują usługę zlożenia zażalenia w imieniu poszkodowanego, znanych jako pośrednicy w obsłudze zażaleń.

Aczkolwiek, zlożenie zażalenia do firmy lub Rzecznika, jest bezpłatne i łatwe do wypełnienia, co oznacza ze nie potrzebujesz pośredników.  Bezpłatną pomoc w tym zakresie oferuje w razie potrzeby rzecznik lub organizacje takie jak Citizens Advice oraz Pensions Advisory Service.

W przypadku korzystania z usługi pośrednika w obsłudze zażaleń proszę rozważyć, czy uiszczać opłatę z góry przed faktycznym złożeniem zażalenia, ponieważ nie ma żadnej gwarancji, że zażalenie zostanie pozytywnie rozpatrzona, a można w ten sposób stracić kwotę opłaty.

Choć często reklamowane podejście w postaci „opłaty za sukces” wydaje się bardziej interesujące niż uiszczanie opłaty z góry, może jednak oznaczać konieczność wypłaty nawet 30% kwoty zwrotu lub odszkodowania na rzecz pośrednika w obsłudze skarg.

Etap 3: Skontaktuj sie z Rzecznikiem Finansowym

W razie niezadowolenia z odpowiedzifirmy, odrzucenia zażalenia lub braku odpowiedzi w terminie ośmiu tygodni pomóc może Rzecznik Finansowy.

Oferuje on bezpłatną, niezależną usługę rozstrzygania sporów między firmami, świadczącymi usługi finansowe, a ich klientami. Może zajmować się zażaleniami dotyczącymi szerokiego spektrum zagadnień finansowych – od ubezpieczenia dla zwierząt po akcje i udziały finansowe.

Rzecznik Finansowy wyslucha relacji wydarzeń od poszkowowanego i skontaktuje się z fimą aby zrozumieć ich wersje wydarzeń, a następnie rozważy wszystkie argumently by zadecydowac czy zażalenie jest uzasadnione.

Zażalenie zostanie jedynie rozpatrzone jeżeli poszkodowany  skontaktuje się z Rzecznikiem Finansowym  w ciagu sześciu miesięcy od otrzymania ostatecznej odpowiedzi od firmy.

Etap 4: Wniesienie sprawy do sądu

Poszkodowany moze wnieść sprawę do sadu, jeżeli poszkodowany nie zgodził sie z ostateczną decyzją Rzecznika Finansowego lub  jeśli poszkodowany nie skorzystał z usług Rzecznika Finansowego, Odbywa się to poprzez wystąpienie z powództwem cywilnym do sądu okręgowego lub Wysokiego Trybunału (w Anglii, Walii i Irlandii Północnej) w zależności od okoliczności sprawy. W Szkocji z większością drobnych roszczeń występuje się do sądów okręgowych.