Gabriel

Ein system ar-lein ar gyfer casglu a storio data rheoleiddio gan gwmnïau yw Gabriel.

Newyddion diweddaraf

Gweler ein hadran Newyddion Diweddaraf am fanylion diweddariadau i systemau allweddol a gwybodaeth bwysig arall.

Gall cwmnïau sy’n cyflwyno’r Adroddiad Trosedd Ariannol newydd (REP-CRIM) ddod o hyd i ganllawiau yn SUP16 Annex 42B ac yn ein hadran Cwestiynau a Ofynnir yn Aml.

Defnyddiwch Gabriel i:

  • gyflwyno data rheoleiddio - gweler dulliau cyflwyno
  • gweld amserlen wedi’i theilwra o’ch gofynion adrodd
  • gweld eich holl gyflwyniadau mewn un lle
  • argraffu eitemau data

Mewngofnodi

Bydd y ddolen isod yn mynd â chi i dudalen ‘croeso’ Gabriel. O’r fan honno, gallwch fynd ymlaen i’r sgrin mewngofnodi.

Mewngofnodi i Gabriel

Hyfforddiant ar-lein

Rydym wedi diweddaru’r pecyn hyfforddi ar-lein i Gabriel yn ddiweddar. Rydym wedi’i gwneud hi’n haws i fynd o un lle i’r llall ac wedi cyflwyno rhai pynciau newydd, yn cynnwys:

  • sut i gofrestru am fynediad i Gabriel
  • ymgymryd â swyddogaethau gweinyddol ar y system
  • cyflwyno Data Gwerthiannau Cynnyrch

Mynediad i hyfforddiant ar-lein Gabriel (dolen allanol).

Oriau gweithredol

Llun i Gwener: 7am i 10pm
Sadwrn a Sul: 8am i 5pm

Darperir cefnogaeth gan y ganolfan gyswllt, o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9am i 5pm, ac eithrio Gwyliau Banc.