Publications

Filter results
Expand / Collapse
Filter by document type
Filter by year
Sort by:

Search results

About 1380 results.

 1. Quarterly KPIs: 2018/2019 (September) [pdf]

  Corporate documents Published: 11/12/2018
 2. Welsh Language Scheme Annual Report for 2017/18 to the Welsh Language Commissioner [pdf]

  Corporate documents Published: 03/12/2018
  This report outlines the progress made by the FCA during 2017/18 in delivering services in accordance with our Welsh Language Scheme and to identify areas for future improvement.
 3. Adroddiad Blynyddol Cynllun Iaith Gymraeg ar gyfer 2017/18 i Gomisiynydd y Gymraeg [pdf]

  Corporate documents Published: 03/12/2018
  Pwrpas yr adroddiad monitro hwn yw amlinellu’r cynnydd sydd wedi’i wneud gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (yr FCA) yn ystod 2017/18 wrth ddarparu gwasanaethau yn unol â’n Cynllun Iaith Gymraeg ac adnabod meysydd i’w gwella yn y dyfodol.
 4. FCA Board Minutes: 25 October 2018 [pdf]

  Meeting minutes Published: 30/11/2018
 5. Letter to Rt Hon Nicky Morgan MP from Andrew Bailey regarding EU withdrawal impact assessment [pdf]

  Correspondence Published: 29/11/2018
 6. FCA Mission: Our Approach to Authorisation and feedback statement [pdf]

  Corporate documents Published: 28/11/2018
 7. FOI5829 Response [pdf]

  FOI releases Published: 26/11/2018
 8. FOI5896 Response [pdf]

  FOI releases Published: 26/11/2018
 9. FOI5846 Response [pdf]

  FOI releases Published: 26/11/2018
 10. FOI5867 Response [pdf]

  FOI releases Published: 26/11/2018