Korzystanie z pomocy firmy pośredniczącej we wnoszeniu skarg dotyczących PPI

Skargę dotyczącą PPI można wnieść samodzielnie za darmo. Należy dowiedzieć się, z czym wiąże się skorzystanie z usług firmy pośredniczącej we wnoszeniu skarg – i ile będzie kosztować.

Firmy pośredniczące w składaniu skarg często kontaktują się z klientami za pośrednictwem SMS-ów lub telefonicznie i oferują pomoc w zakresie wnoszenia skargi dotyczącej PPI. Mogą również przedstawiać swoją ofertę w reklamach.

Firmy te zazwyczaj znane są w Wielkiej Brytanii pod nazwą „claims management companies” (CMC), „claims handlers” oraz „claims firms”.

Uwaga: jeśli nie złożą Państwo skargi do swojego dostawcy usług do dnia 29 sierpnia 2019 r., nie będą Państwo mogli ubiegać się o zwrot środków od PPI – należy więc podjąć decyzję możliwie najszybciej.

Regulacja firm pośredniczących w składaniu skarg przez FCA

FCA stała się instytucją regulującą działalność firm pośredniczących w składaniu skarg, także obsługujących skargi dotyczące usług finansowych od dnia 1 kwietnia 2019 r.

Nie wszystkie firmy pośredniczące w składaniu skarg podejmą decyzję o poddaniu się regulacjom FCA. Niektóre z nich mogą podjąć decyzję o zaprzestaniu pośredniczenia w składaniu skarg. Jeśli firma pośrednicząca w składaniu skarg reprezentowała Państwa przy składaniu skargi przed tą zmianą, lecz podjęła decyzję o niepoddaniu się regulacjom FCA, powinna była skontaktować się z Państwem i wyjaśnić, jak postępować w przypadku Państwa skargi po 1 kwietnia 2019 r. 

Zapraszamy do odwiedzenia witryny Pośrednictwo w składaniu skarg: co się zmieni, gdzie można znaleźć więcej informacji.

Koszt skorzystania z usług firmy pośredniczącej we wnoszeniu skarg

Firmom pośredniczącym we wnoszeniu skarg nie wolno pobierać opłaty z góry, ale większość pobiera ogólną opłatę wynoszącą do 20% (plus VAT) kwoty zwrotu środków z tytułu polisy PPI.

Taka 20% stawka oznacza, że zapłaciliby Państwo 1000 GBP (plus VAT) od sumy 5000 GBP, więc nie otrzymaliby Państwo zwrotu w całości, jak miałoby to miejsce w przypadku samodzielnego wniesienia skargi.

Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z pomocy firmy pośredniczącej we wnoszeniu skarg, powinni Państwo dokładnie przeczytać regulamin i upewnić się, ile to będzie kosztować.

Należy również sprawdzić, czy firma pośrednicząca we wnoszeniu skarg znajduje się na Liście autoryzowanych przedsiębiorstw (Authorised Business Register) udostępnionej przez Organ Regulacyjny ds. Roszczeń (Claims Management Regulator) (stanowiący część Ministerstwa Sprawiedliwości).

Udostępniamy również informacje pomagające unikać oszustw związanych ze zwrotem środków z polisy PPI, np. polegających na pobraniu wpłaty z góry w celu wniesienia skargi dotyczącej PPI w Państwa imieniu i niewywiązaniu się z tego zobowiązania.

Niechciane telefony lub wiadomości SMS

Niektóre firmy pośredniczące we wnoszeniu skarg dzwonią lub wysyłają wiadomości SMS do niespodziewających się tego osób, oferując pomoc w zakresie wnoszenia skargi dotyczącej PPI w ich imieniu.

Aby firmy takie nie mogły do Państwa dzwonić, należy zarejestrować swój numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego za darmo, korzystając z usługiTelephone Preference Service (TPS).

Więcej informacji na temat niechcianych połączeń i SMS-ów (łącze zewnętrzne), w tym na temat wnoszenia skarg, można uzyskać za pośrednictwem Biura Danych Osobowych (Information Commissioner's Office).

Skarga na firmę pośredniczącą we wnoszeniu skarg

Mogą Państwo wnieść skargę do Rzecznika Prawnego (Legal Ombudsman), jeśli nie są Państwo zadowoleni z usług świadczonych przez firmę pośredniczącą we wnoszeniu skarg, w tym z pobranych opłat lub z wyniku skargi.

Mogą Państwo wnieść skargę do Organu Regulacyjnego ds. Roszczeń (ang. Claims Management Regulator), jeśli nie są Państwo zadowoleni z postępowania firmy pośredniczącej we wnoszeniu skarg, w tym jeśli otrzymują Państwo niechciane telefony lub wiadomości SMS lub jeśli uważają Państwo, że firma ta nie znajduje się na Liście autoryzowanych przedsiębiorstw (ang. Authorised Business Register).

Na stronie GOV.UK można znaleźć więcej informacji na temat wnoszenia skarg na firmę pośredniczącą we wnoszeniu skarg..

Nie mogą Państwo znaleźć poszukiwanych informacji? Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony Szybkie odpowiedzi lub kontaktu z nami.

Call us
Call us
0800 101 8800
Monday to Friday, 8am to 6pm and Saturday 9am to 1pm
Web chat
Web chat
Ask us a question about PPI
We can help you understand information about PPI
Twitter
Twitter
@PPIFCA
Official Twitter feed of the FCA
Visit PPI on Twitter