Informacje na temat FCA i PPI

Organ Postępowania Finansowego (Financial Conduct Authority, FCA) reguluje rynek usług finansowych w Wielkiej Brytanii, w tym banki i innych dostawców usług.

Ustanawiamy większość zasad, które muszą być przestrzegane przez instytucje finansowe w Wielkiej Brytanii, w tym zasady dotyczące reklamowania i sprzedaży produktów finansowych oraz sposobu rozpatrywania skarg.

Nasze obowiązki obejmują:

  • ochronę klientów
  • ochronę i usprawnianie systemu finansowego
  • promowanie uczciwej konkurencji

PPI: nasze obowiązki

Odkryliśmy, że polisy PPI były często sprzedawane niezgodnie z prawem.

Wprowadziliśmy również zasady umożliwiające klientom wnoszenie skarg dotyczących wysokich prowizji pobranych przez bank lub innego dostawcę z tytułu sprzedaży PPI, o których nie poinformowali klienta podczas sprzedaży.

Udostępniamy informacje na temat PPI i pomagamy je zrozumieć, ale nie możemy udzielać porad dotyczących konkretnych sytuacji lub skarg.

Nie jesteśmy również w stanie sprawdzić, czy nabyli Państwo PPI ani rozpatrywać poszczególnych skarg.

Więcej informacji na temat polisy PPI i sposobu, w jaki była sprzedawana.

Udostępniamy również informacje pomagające unikać oszustw związanych ze zwrotem środków z polisy PPI, np. polegających na pobraniu wpłaty z góry w celu wniesienia skargi dotyczącej PPI w Państwa imieniu i niewywiązaniu się z tego zobowiązania.

Ostateczny termin na wnoszenie skarg dotyczących PPI

Wyznaczyliśmy ostateczny termin na składanie skarg w sprawie sprzedaży PPI na 29 sierpnia 2019 r.

Muszą Państwo przekazać skargę swojemu dostawcy usług lub do Biura Rzecznika Finansowego (Financial Ombudsman Service) najpóźniej dnia 29 sierpnia 2019 r. (do godz. 23:59), gdyż w przeciwnym wypadku stracą Państwo prawo do rozpatrzenia skargi przez te podmioty.

Nie należy czekać do 29 sierpnia 2019 r. – warto zacząć działać wcześniej i sprawdzić, czy mieli Państwo polisę PPI, aby podjąć decyzję co do tego, czy wnieść skargę.

Termin 29 sierpnia 2019 r. to ostatnia szansa dla niektórych konsumentów na wniesienie skargi na nadużycia podczas sprzedaży polisy PPI, jednak w przypadku pozostałych konsumentów termin upłynie wcześniej niż 29 sierpnia 2019 r.

  • Zasadniczo czas na wniesienie skargi na nadużycia podczas sprzedaży polisy PPI upływa 3 lata po otrzymaniu od dostawcy usług pisma z ostrzeżeniem o upływającym terminie lub 3 lata po odrzuceniu roszczenia ubezpieczeniowego złożonego w ramach polisy PPI.

Będą Państwo musieli zdobyć dokument potwierdzający otrzymanie skargi przez dostawcę usług lub Biuro Rzecznika Finansowego. Sugerujemy dokonać tego przed upływem ostatecznego terminu.

Należy pamiętać, że skargi można składać następującą drogą:

  • pocztą – należy uwzględnić czas potrzebny na dotarcie skargi do dostawcy przed 29 sierpnia 2019 r.
  • telefonicznie – należy pamiętać, że linie telefoniczne zamykane są przed północą
  • przez Internet – należy złożyć skargę z odpowiednim wyprzedzeniem, aby uniknąć opóźnień spowodowanych zwiększeniem się liczby zgłoszeń tuż przed upływem ostatecznego terminu.

Termin ostateczny może też nie obowiązywać w przypadku „wyjątkowych okoliczności”, wskutek których wniesienie skargi przed upływem terminu ostatecznego nie było możliwe. Więcej informacji na temat „okoliczności wyjątkowych” uzyskać można za pośrednictwem Biura Rzecznika Finansowego (Financial Ombudsman Service).

Rzecznik finansowy i skargi

FCA nie zajmuje się indywidualnymi skargami.

Biuro Rzecznika Finansowego (Financial Ombudsman Service) świadczy darmowe, niezależne usługi w zakresie rozwiązywania sporów pomiędzy instytucjami finansowymi a ich klientami. Biuro Rzecznika Finansowego rozpatruje skargi dotyczące wielu różnych kwestii finansowych, w tym PPI.

Jeśli wnieśli Państwo skargę do banku lub innego dostawcy usług i nie są Państwo zadowoleni z ich odpowiedzi lub nie otrzymali Państwo odpowiedzi w ciągu 8 tygodni.

W przypadku wniesienia skargi do Biura Rzecznika Finansowego jego przedstawiciel skontaktuje się z Państwem i dostawcą usług, aby ustalić sytuację, a następnie podejmie decyzję, czy pozytywnie rozpatrzyć Państwa skargę.

Po 29 sierpnia 2019 r. nadal można wnosić skargi do Biura Rzecznika Finansowego, jeśli:

  • bank lub inny dostawca otrzymał Państwa skargę przed 29 sierpnia 2017 r.
  • skarga do Biura Rzecznika Finansowego została wniesiona w ciągu 6 miesięcy od otrzymania ostatecznej odpowiedzi z banku lub od dostawcy usług

Więcej informacji na temat tego, co dzieje się po wniesieniu skargi.

FSCS a przedsiębiorstwa w stanie upadłości

FCA nie jest programem odszkodowań dla klientów instytucji finansowych, które zbankrutowały.

Jeśli uważają Państwo, że podczas sprzedaży PPI przez dostawcę usług, który zbankrutował, wystąpiły nieprawidłowości, mogą Państwo wystąpić o odszkodowanie w ramach programu Financial Services Compensation Scheme (FSCS) – tutaj można dowiedzieć się, czy można uzyskać pomoc w ramach programu FSCS.

Mogą się Państwo kwalifikować do pomocy w ramach programu Financial Services Compensation Scheme (FSCS), jeśli są lub byli Państwo klientami autoryzowanej instytucji finansowej w Wielkiej Brytanii, która już nie istnieje, a FSCS uznaje ją za podmiot „w zwłoce” (in default).

Call us
Call us
0800 101 8800
Monday to Friday, 8am to 6pm and Saturday 9am to 1pm
Web chat
Web chat
Ask us a question about PPI
We can help you understand information about PPI
Twitter
Twitter
@PPIFCA
Official Twitter feed of the FCA
Visit PPI on Twitter