Cymraeg - Financial Conduct Authority

Amdanom ni

Rydym am i ddefnyddwyr fanteisio ar wasanaethau a chynhyrchion ariannol sy'n diwallu eu hanghenion, a ddarperir gan gwmnïau ac unigolion y gallant ymddiried ynddynt.

Er mwyn cyflawni hyn, rydym yn rheoleiddio cwmnïau a chynghorwyr ariannol er mwyn sicrhau bod marchnadoedd a systemau ariannol yn parhau'n gadarn ac yn sefydlog. Rydym hefyd yn hyrwyddo trefn brisio deg sy'n hawdd i bawb ei deall.

Ein nod yw helpu cwmnïau i sicrhau bod buddiannau eu cwsmeriaid ac uniondeb y farchnad wrth wraidd yr hyn a wnânt.

Ewch i'n gwefan i gael gwybod beth rydym yn ei wneud.